ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ EMMEGAS

 
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις επιτυγχάνουν μικρή κατανάλωση υγραερίου και βενζίνης, διατηρώντας τις εργοστασιακές επιδόσεις του κινητήρα! Παραδίδονται με προγραμματισμένο εγκέφαλο για κάθε τύπο κινητήρα 4-6 και 8 κυλίνδρους.
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 
500422/DI  FULL KIT 4 CYL. AEB 3000  ML 18  220 HP  6mm
 
FULL KIT 4 CYL. AEB 3000    275 HP   8mm
 

 
500421/DI FULL KIT 4 CYL. DI 60  ML 18  220 HP  6mm
 
                        FULL KIT 4 CYL. DI 60  ML 18  275 HP  8mm
 

 
500621/DI FULL KIT 6 CYL. DI 108  ML 18 275 HP  8mm
 
                        FULL KIT 8 CYL. DI 108  2x ML 18 450 HP  8mm
 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Σχετιζόμενα Αρχεία

ΛΙΣΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (634.4Kb)