ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΩΝ TV GAS

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας σε συνεργασία με το περιοδικό αυτοκινήτου CAR & DRIVER, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου μαζί με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ  και στην συνέχεια στα περίπτερα, συμμετέχει σε μια διαφημιστική καμπάνια για τις Ευρωπαϊκές Δεξαμενές TV-GAS (δείτε στο συνημμένο αρχείο).

 Οι Ευρωπαϊκές Δεξαμενές TV GAS είναι η καταλληλότερη λύση στην αντικατάσταση των παλιότερων δεξαμενών αλλά και η εξυπνότερη επιλογή για την πρώτη τοποθέτηση συστημάτων υγραερίου.